Ons eerste skooldag 2017!

Baie welkom aan elke nuwe Swartland Skampioen! Mag hierdie die begin wees van 'n avontuur wat jy nooit sal vergeet nie! A warm welcome to every Swartland Champ! May this be the start of an adventure you’ll never forget! #newbeginnings    

Kleursport 2016

Wat 'n heerlike byeenkoms!   Dankie aan elke leerling wat deelgeneem het.  'n Spesiale dank aan elke onderwyser wat weer getrou op hul poste was.  Dankie aan elke ouer wat gehelp het om ons magies vol te hou en ons dors geles het.  A special thanks to Miss Elmarie who did an excellent job in organizing the whole event.   Baie geluk aan die wenspan, Goud. Baie geluk ook aan…

Los-marathon 2016

Die personeel van Laerskool Swartland wil graag elke ouer bedank wat 'n bydrae gemaak het tot die los-marathon.  Ons het 'n pragtige bedrag ingesamel waarmee ons leerlinge kan help wat leerprobleme ervaar.  Dankie vir u mooi gesindheid teenoor ons skool en dat u ook die leuse van ons skool, ONS DIEN, uitleef. Thank you for your support and your positive attitude towards our school.  

Sponsors at-malmesbury