OOV / KOK

Baie dankie aan alle ouers wie hulle bereid verklaar het om op die OOV en KOK’s te dien. Tydens die eerste vergadering is die volgende persone tot die OOV-bestuur verkies:

 

 

Graad R - Karien Schreve

 

Graad 1 - Janet Pretorius

 

Graad 2 - Liana Heyneke (tesourier) , Magdeline Rooms

 

Graad 3 -  Antionette Meyer (voorsitter)

 

Graad 4 - vakant

 

Graad 5 - Karlien Scott

 

Graad 6 -Marie-Louise Kotze (voorraad)

 

 

Sterkte aan hierdie ma's met die groot taak.

 

Kermis en Gesinsnaweek

Soos in die verlede gaan ons weer ‘n Kermis hou wat oor die naweek strek. Die program begin reeds Donderdagaand wanneer die eerste kampeerders kamp opslaan.

Oudergewoonte kan u ook uitsien na die OOV-ete wat elke jaar ‘n groot lekkerte is!

Some of the items on Saturday are a fun run, sokkie and a BIG entertainment park for the kids. Volop eet- en drinkgoed sal te koop wees by die Kiosk en Snoepie. U kan gerus ook kom inloer by ons speelgoedstalletjie.

Saterdag gaan ons die gesinne laat meeding in ‘n skattejag op die skoolterrein. Skryf jou gesin gratis in by Mnr. Jackson om deel te wees van die pret! The whole family can camp on the sports fields for the duration of the weekend! We end the weekend on Sunday morning with a “Jeans en Tekkie” sermon, specifically for the children, their parents and grandparents.

Die personeel en die kinders is reeds baie opgewonde.

T- hemde / T - shirts

Die jaar het ons dit goed gedink om ons GESINSNAWEEK op te kikker met eenderse hemde vir die hele familie. U is welkom om ‘n hemp vir almal in die gesin te bestel. Our theme for the year is HEALTHY FAMILIES. Hemde is ‘n Royal/Koningsblou met wit drukwerk.


Bestellings met betaling moet asseblief teen 28 Februarie ingedien word sodat u die hemde betyds kan hê vir die kermisnaweek. GEEN laat bestellings sal geneem word nie.

Prices:       Adults @ R120                Children @ R80

Vul die onderstaande strokie in en stuur so gou moontlik met die kontant terug.

Kamp / Camping

Enjoy a wonderful family weekend on the sports grounds of Swartland Primary. Bring your caravan or tent along and have some fun! Daar is groot belangstelling, maar ‘n beperkte aantal staanplekke.

Staanplekke / Stands       A – veld        Karavane / Caravans:     R150 per nag / night

                                                                Tente / Tents:                  R130 per nag / night

Kampreëls / Camping rules

  1. Daar is sekuriteitswagte aan diens, maar kampeerders is self verantwoordelik vir die veiligheid van individuele kampeerplekke. Swartland Primary school cannot take responsibility for any damages or injuries campers may suffer.
  2. No learners may camp without their parents.
  3. U kan gerus mnr. Zach Jackson kontak en ‘n kampeerplek bespreek en betaal. Your camping site will only be finalised once the money has been received. Daar is slegs ‘n beperkte aantal kampeerplekke beskikbaar omdat die ruimte maar skraps is.
  4. Camp can be set up as from Thursday evening, 15 March 2018 after 17:00. Alle navrae in die verband kan aan mnr. Zach Jackson by 082 253 7639 gerig word (verkieslik na 14:00)
  5. Alle kampeerplekke moet teen Sondagmiddag om 12:00 opgeruim wees, aangesien die hekke dan gesluit gaan word. No security staff will be on duty after that and the gates will only be unlocked again on Monday morning at 06:00.

Rides / pretpark

Ons stel hierdie jaar ‘n pakket beskikbaar om die naweek vir u as ouer so bekostigbaar as moontlik te maak sodat so veel as moontlik gesinne dit kan bywoon. Indien u egter nie een van die pakkette wil koop nie is daar vir alles wat die naweek gebeur ook enkel kaartijes vooraf en op die dag te koop. Die leerders wat wel pakkette koop sal op klaslyste afgemerk word en die Donderdag voor die kermis hulle “Day Pass” bandjies ontvang om sodoende te verhoed dat hulle dit verloor.

Daar sal vir die naweek 3 pakkette beskikbaar wees vir die kinders.

PAKKET 1 @ R100 SLUIT IN: VRYDAG PRETPARK MET ONBEPERKTE RITTE + VRYDAGAAND FLIEK.

PAKKET 2 @ R100 SLUIT IN: SATERDAG PRETPARK MET ONBEPERKTE RITTE + PRETDRAF + SOKKIE.

PAKKET 3 @ R260 SLUIT IN: VRYDAG EN SATERDAG PRETPARK MET ONBEPERKTE RITTE + FLIEK + PRETDRAF + SOKKIE + 1 T-HEMP.

(INDIEN U PAKKET 3 NEEM MOET U STEEDS DIE AFSKEURSTROKIE INVUL VIR DIE GROOTTE VAN DIE T-HEMP ASB. VUL NET BY DIE “BEDRAG” KOLOM  IN “PAKKET3”)

Donasies en Borge

Ons rig ‘n vriendelike, dog dringende beroep op u as ouers om vir ons ‘n geldelike donasie [klein of groot!] te stuur in plaas van produkte. Hiermee gaan ons die aankope van net die regte hoeveelheid voorraad doen en die hoë kostes van die res van die naweek dek. Kontak Elske Raal by die skool indien u iets anders wil bydra. Stuur asseblief die onderstaande afskeurstrokie voor of op Woensdag, 28 Februarie 2018 terug skool toe. Donasies kan tot en met Donderdag, 8 Maart 2018 gestuur word.

Hulp

Om van hierdie naweek ‘n groot sukses te maak, het ons baie helpers nodig om die personeel by te staan met die betrokke items.

We will appreciate it if you could lend us a helping hand. We need parents to help us in the Kiosk and Tuck Shop.

Ons benodig ook u hulp by noodhulp, kaartjie kantoor, speelgoedstalletjie en as pretdrafbeampte. As u bereid is om te help kan u net die strokie invul en terug stuur skool toe.

Your help and donations will be greatly appreciated and we thank you for your support.

 

Kermis en Gesinsnaweek

Soos in die verlede gaan ons weer ‘n Kermis hou wat oor die naweek strek. Die program begin reeds Donderdagaand wanneer die eerste kampeerders kamp opslaan.

Oudergewoonte kan u ook uitsien na die OOV-ete wat elke jaar ‘n groot lekkerte is!

Some of the items on Saturday are a fun run, sokkie and a BIG entertainment park for the kids. Volop eet- en drinkgoed sal te koop wees by die Kiosk en Snoepie. U kan gerus ook kom inloer by ons speelgoedstalletjie.

Saterdag gaan ons die gesinne laat meeding in ‘n skattejag op die skoolterrein. Skryf jou gesin gratis in by Mnr. Jackson om deel te wees van die pret! The whole family can camp on the sports fields for the duration of the weekend! We end the weekend on Sunday morning with a “Jeans en Tekkie” sermon, specifically for the children, their parents and grandparents.

Die personeel en die kinders is reeds baie opgewonde.

T- hemde / T - shirts

Die jaar het ons dit goed gedink om ons GESINSNAWEEK op te kikker met eenderse hemde vir die hele familie. U is welkom om ‘n hemp vir almal in die gesin te bestel. Our theme for the year is HEALTHY FAMILIES. Hemde is ‘n Royal/Koningsblou met wit drukwerk.


Bestellings met betaling moet asseblief teen 28 Februarie ingedien word sodat u die hemde betyds kan hê vir die kermisnaweek. GEEN laat bestellings sal geneem word nie.

Prices:       Adults @ R120                Children @ R80

Vul die onderstaande strokie in en stuur so gou moontlik met die kontant terug.

Kamp / Camping

Enjoy a wonderful family weekend on the sports grounds of Swartland Primary. Bring your caravan or tent along and have some fun! Daar is groot belangstelling, maar ‘n beperkte aantal staanplekke.

Staanplekke / Stands       A – veld        Karavane / Caravans:     R150 per nag / night

                                                                Tente / Tents:                  R130 per nag / night

Kampreëls / Camping rules

  1. Daar is sekuriteitswagte aan diens, maar kampeerders is self verantwoordelik vir die veiligheid van individuele kampeerplekke. Swartland Primary school cannot take responsibility for any damages or injuries campers may suffer.
  2. No learners may camp without their parents.
  3. U kan gerus mnr. Zach Jackson kontak en ‘n kampeerplek bespreek en betaal. Your camping site will only be finalised once the money has been received. Daar is slegs ‘n beperkte aantal kampeerplekke beskikbaar omdat die ruimte maar skraps is.
  4. Camp can be set up as from Thursday evening, 15 March 2018 after 17:00. Alle navrae in die verband kan aan mnr. Zach Jackson by 082 253 7639 gerig word (verkieslik na 14:00)
  5. Alle kampeerplekke moet teen Sondagmiddag om 12:00 opgeruim wees, aangesien die hekke dan gesluit gaan word. No security staff will be on duty after that and the gates will only be unlocked again on Monday morning at 06:00.

Rides / pretpark

Ons stel hierdie jaar ‘n pakket beskikbaar om die naweek vir u as ouer so bekostigbaar as moontlik te maak sodat so veel as moontlik gesinne dit kan bywoon. Indien u egter nie een van die pakkette wil koop nie is daar vir alles wat die naweek gebeur ook enkel kaartijes vooraf en op die dag te koop. Die leerders wat wel pakkette koop sal op klaslyste afgemerk word en die Donderdag voor die kermis hulle “Day Pass” bandjies ontvang om sodoende te verhoed dat hulle dit verloor.

Daar sal vir die naweek 3 pakkette beskikbaar wees vir die kinders.

PAKKET 1 @ R100 SLUIT IN: VRYDAG PRETPARK MET ONBEPERKTE RITTE + VRYDAGAAND FLIEK.

PAKKET 2 @ R100 SLUIT IN: SATERDAG PRETPARK MET ONBEPERKTE RITTE + PRETDRAF + SOKKIE.

PAKKET 3 @ R260 SLUIT IN: VRYDAG EN SATERDAG PRETPARK MET ONBEPERKTE RITTE + FLIEK + PRETDRAF + SOKKIE + 1 T-HEMP.

(INDIEN U PAKKET 3 NEEM MOET U STEEDS DIE AFSKEURSTROKIE INVUL VIR DIE GROOTTE VAN DIE T-HEMP ASB. VUL NET BY DIE “BEDRAG” KOLOM  IN “PAKKET3”)

Donasies en Borge

Ons rig ‘n vriendelike, dog dringende beroep op u as ouers om vir ons ‘n geldelike donasie [klein of groot!] te stuur in plaas van produkte. Hiermee gaan ons die aankope van net die regte hoeveelheid voorraad doen en die hoë kostes van die res van die naweek dek. Kontak Elske Raal by die skool indien u iets anders wil bydra. Stuur asseblief die onderstaande afskeurstrokie voor of op Woensdag, 28 Februarie 2018 terug skool toe. Donasies kan tot en met Donderdag, 8 Maart 2018 gestuur word.

Hulp

Om van hierdie naweek ‘n groot sukses te maak, het ons baie helpers nodig om die personeel by te staan met die betrokke items.

We will appreciate it if you could lend us a helping hand. We need parents to help us in the Kiosk and Tuck Shop.

Ons benodig ook u hulp by noodhulp, kaartjie kantoor, speelgoedstalletjie en as pretdrafbeampte. As u bereid is om te help kan u net die strokie invul en terug stuur skool toe.

Your help and donations will be greatly appreciated and we thank you for your support.

 

D6 OMSKAKELING

Die skool is besig om oor te skakel na die D6 administrasie-pakket.  Met hierdie stelsel kan ons alle leerder- en ouerdata  van een sentrale punt verkry.  Die oorskakeling behels die invoer van alle data op die stelsel.  Alle leerders ontvang more 'n vorm wat u asseblief moet voltooi en Maandag terugstuur na die registeronderwyser.  Baie dankie vir u samewerking om te verseker dat hierdie omskakeling glad sal verloop.

Our school is switching to the D6 administration package. With this system we can get all learner and parent data from one central point. The switch involves entering all data on the system. All learners will receive a form tomorrow which you must complete and return to the register teacher on Monday. Thank you for your cooperation to ensure that this conversion is smooth.

Ons deel graag nog leerderprestasies met u soos tydens die Prestige Geleentheid aan die leerders oorhandig:

Mees veelsydige leerder op kultuurgebied:  Kayla le Grange

Mees veelsydige leerder op akademiese-,  kultuur- en sportgebied:  Erine Lategan

Mees veelsydige dogter op sportgebied:  Jani Steyn

Mees veelsydige seun op sportgebied:  Erwin Meyer

Sportvrou van die jaar:  Jani Steyn

Sportman van die jaar:  Christiaan Bester

Dux-leerder:  Lochner Basson

Skaakspeler van die jaar:  Carli Claassen

Atleet van die jaar (dogter):  Jani Steyn

Atleet van die jaar (Seun):  Christiaan Bester

Hokkiespeelster van die jaar:  Danielle Thompson

Hokkiespeler van die jaar:  Erwin Meyer

Krieketspeler van die jaar:  Erwin Meyer

Netbalspeelster van die jaar:  Danel & Mane Visser

Rugbyspeler van die jaar:  Durin Smith

Tennisspeelster van die jaar:  Jani Steyn

Tennisspeler van die jaar:  Aiden Cupido

Landloopatleet van die jaar:  Chloe Lottering

 

Cicilia Marais
 
Oorspronklik vanaf George, het ek toe 4 jaar in Wellington gewoon en studeer. In die 4 jaar het ek baie geleer en gegroei ten opsigte van wie ek is. Ek is bevoorreg om nou die geleentheid te kry om dit wat ek geleer het te gebruik. Hoekom Graad R? Elke dag gebeur daar iets om oor te glimlag en dit is kosbaar om te weet dat jy as Juffrou 'n groot aandeel het in die ontwikkeling van elke jong kind se menswees. Ek is 'n diereliefhebber asook 'n kosliefhebber. Ek kook graag en snuffel baie rond in kooktydskrifte en boeke. Ek het my hart werklik in die Swartland kom vind en trou Desember met 'n plaas bestuurder in die area. Ek is opgewonde om dan as Mevrou Cecilia Hoon deel te word van die Laerskool Swartland span asook die gemeenskap. Ek sê dankie na Bo vir die geleentheid wat oor my pad gekom het.
 
 
Melanie van Velden
 

"Today you are you, that is truer than true. There is no one alive who is Youer than You."- Dr Seuss

Dit is een van my gunsteling aanhalings. Kinders wys dit vir ons elke dag.

Ek is 'n gebore Transvaler van 'n klein plattelandse dorpie, Meyerton. Ek het Onderwys op Potchefstroom studeer, en daarna is ek Stellenbosch toe vir Kinderbediening. Dit is dan ook hier waar ek my man ('n ingenieur) ontmoet het. Ons het 'n pragtige seuntjie, Wian, en 'n Mamma te wees bring net nog meer diepte en waardering vir die Onderwysberoep. Ek & my gesinnetjie is binnekort op pad Malmesbury toe en ons sien vreeslik baie uit na die nuwe hoofstuk wat 2018 vir ons gaan bied. 

Om met kinders te werk is nog altyd my hart en om hul te sien blom is voorwaar die grootste vreugde. Ek glo daarin dat elke kindjie geliefd en spesiaal gevoel moet word en raakgesien vir wie hy/sy is. Ons moet kinders nie probeer verander nie, maar hulle veilig en waardig laat voel..dan wil hulle by jou wees en dan kom leer soveel makliker. Die grootste waarheid is steeds dat kinders leer deur voorbeeld - hul gaan dalk vergeet wat jy gesê het, maar nie hoe jy hulle laat voel het nie."

 

Majo Kleynhans

Ek is baie opgewonde om die “blou en geel” aan te trek saam met julle en deel te word van die

skool. Ek kom van die platteland af en het groot geword op ‘n plaas buite Heidelberg met die

mooiste Langeberge as ‘n uitsig. Ek is ‘n warm, vriendelike mens, wat altyd ‘n glimlag sal teruggee.

My stokperdjies is om te lees en te draf vir ontspanning. Ek sien uit om in te skakel by die

gemeenskap en skool in 2018 en my beste te gee.

 

Schalk van Wyk  

Ek het grootgeword in Stellenbosch waar ek aan Paul Roos Gimnasium gematrikuleer het.  Na skool het ek ‘n Meestersgraad in sportwetenskap aan die Universiteit Stellenbosch verwerf.  Ek het ‘n groot liefde vir sport, veral krieket.  Verder geniet ek vakansies in Namibië en Natures Valley.  Ek geniet ook buitelug uitstappies en om ‘n vleisie op die kole te gooi. 

Ek sien baie uit na die nuwe hoofstuk wat op my wag by Laerskool Swartland!

 

 

 

Ons het gisteraand al die borge bedank wat ons skool so ruim ondersteun het deur die jaar.

 

Sowat 30 van ons onderwysers het die voorreg gehad om gister na 'n praatjie van Ds. Johan Smith te gaan luister. Die tema van die praatjie was: Leef intensioneel. Die "link" na sy webtuiste is bo aan ons tuisblad beskikbaar. 

Ons as ouers en onderwysers is aan ons kinders verskuldig om intensioneel te leef. Kom ons LEEF met passie, ywer en intensie!

https://www.facebook.com/vitaamp

Kry die nuus soos dit gebeur. Laai die D6 Communicator af op u rekenaar of slimfoon om op hoogte te bly van alles wat by die skool gebeur.

Kalender

Pos Adres

St Thomasstraat, Posbus 140 Malmesbury

Telephone

022 482 2251 | 022 487 1102

Epos

admin@swartlandls.co.za

Contact Info

Tel: 022 482 2251

Tel: 022 487 1102

GrR: 022 487 2400

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.