Klerewinkel

KLEREWINKEL / CLOTHING SHOP

Maandag tot Vrydag / Monday to Friday

11h30 – 14h30

Lynn Koch (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

oooOooo

Nie beskikbaar by klerewinkel nie:   wit sokkies, wit somer/wintershemde, kort/lank grysbroeke en skoolskoene/tekkies

Not available at clothing shop:  white socks, summer/winter white shirts, short/long grey trousers and school shoes/sport trainer shoes.

Ook beskikbaar:  dogters harebenodighede soos voorgeskryf deur die skoolreëls.

Also available:  girl’s hair accessories as prescribed in our school rules.

IMMATERIEëLGOEDEREREGTE

Ons skoolnaam, wapen en leuse is beskerm.  Nabootsing kan neerkom op ‘n kriminele oortreding.

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Our name, badge and motto are protected. Imitation may constitute a criminal offense.

oooOooo

OMRUIL/ TERUGBRING BELEID

Ons is daartoe verbind om ons besigheid te bedryf in terme van die beskerming van Verbruikers Wet.  Ons optrede en beleid is onderhewig aan die toepaslike wetgewing.

In ooreenstemming en in oorleg met FEDSAS het Die Beheerliggaam die volgende beleid geïmplementeer:

1.           Goedere kan omgeruil word of u kan ‘n terugbetaling ontvang as u dit binne 7 DAE van aankope terugbring.

2.          Die produk moet nog steeds in sy oorspronklike toestand en verpakking wees en ongebruik wees.

3.          Bewaar die kwitansie aangesien dit nodig is vir die omruil of terugbetaling van items.

RETURN POLICY

We are committed to operate our business in terms of the Consumer Protection Act and all policies are subject to the applicable law.

In accordance with and in consultation with FEDSAS, the Governing Body has implemented the following policy:

1.          We will refund or exchange goods if you return them within 7 DAYS of purchase.

2.          The product must still be in its original packaging and you may not have used it at all.

3.         You will need to provide the original receipt, so please keep it in a safe place.

Kalender

Pos Adres

St Thomasstraat, Posbus 140 Malmesbury

Telephone

022 482 2251 | 022 487 1102

Epos

admin@swartlandls.co.za

Contact Info

Tel: 022 482 2251

Tel: 022 487 1102

GrR: 022 487 2400

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.