DIE VERLORE KUNS VAN KOMMUNIKASIE

UIT DIE HOOF SE KANTOOR / NEWS FROM THE PRINCIPAL

DIE VERLORE KUNS VAN KOMMUNIKASIE

‘n Personeellid open vanoggend in die personeelkamer met ‘n videogreep wat die gevare wat tegnologie vir ons verhoudings inhou, uitwys. Made me think about the lost art of communication. I think we lost the skill of looking people in the eye and talking to them. Looking somebody in the eye and really listening to them. Just take a look at, especially our children – so busy on their smart phones that they feel uncomfortable in the presence of other people because they are going to have to learn the people skill of communicating.

Dit laat ‘n paar vrae ontstaan : Neem u voor slaaptyd u kind se foon in en hou dit by u ? Kontroleer u wat u kind op sy/haar foon doen ? Beskik u kind oor die vermoë om ‘n gesprek te kan voer ? Beheer ons ons selfone of beheer hulle ons ? Kom ons herinner mekaar daaraan dat mense belangriker bly as tegnologie, verhoudinge belangriker as WhatsApp boodskappe en kinders wat met ons praat belangriker as kinders agter ‘n skerm.

Remember – LIFE is a choice – choose LIFE !

Kalender

Pos Adres

St Thomasstraat, Posbus 140 Malmesbury

Telephone

022 482 2251 | 022 487 1102

Fax

086 668 3274

Epos

admin@swartlandls.co.za

Contact Info

Tel: 022 482 2251

Tel: 022 487 1102
Fax: 086 668 3274

GrR: 022 487 2400

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.