WINTER SKOOLDRAG / WINTER SCHOOL UNIFORM

Ons begin op 6 Mei met verpligte winterskooldrag vir die leerders. Maak asseblief seker dat u kind oor die korrekte wintersdrag beskik. Tot dan het leerders steeds die keuse tussen somer- en winterskooldrag, afhangende van die weer. On 6 May we start with compulsory winter uniform for the learners. Please make sure your child has the correct winter uniform. Until then, learners still have the choice between summer and winter…

UIT DIE SKOOLHOOF SE KANTOOR / NEWS FROM THE PRINCIPAL

SEëN VIR DIE TWEEDE KWARTAAL / BLESSINGS FOR THE SECOND TERM Welcome back to all our Swartland Champions! We hope you enjoyed the holiday and that everyone is looking forward to becoming the best you can be. Good luck for the second term everyone and remember – LOVE CONQUERS ALL ! BAIE GELUK SKAMPIOENE ! Ons wens graag die volgende leerders geluk met puik prestasies behaal tydens die vakansie :…

Skoolfonds 2019 School Fees

Kyk asb onder BRONNE/Skoolfonds vir die skoolfonds vir 2019. / Please go to RESOURCES/SCHOOL FEES for the 2019 school fees. Die eerste skoolfondspaaiement vir 2019 is betaalbaar voor of op 7 Februarie. Indien u nou die volle skoolfonds vir die jaar betaal, ontvang u R505-00 afslag per kind, en betaal dus R9 345-00 vir die jaar. The first payment of school fees for 2019 is payable on/before 7 February. If…

Stiptelikheid / Punctuality

Parents are reminded that our school starts at 07:30 every day. Punctuality is an important value that we would like to teach our pupils. Ons vra dat u hierdie beginsel en die skoolreels ag, deur te verseker dat u kind betyds by die skool is. Laatkommery kan nie geduld word nie. Should your child be late, you need to use the entrance in St Thomas Sreet, as all the other…

Hoërskool Swartland Opedag

Neem asseblief kennis dat Hoërskool Swartland se Opedag hierdie jaar op Donderdag, 28 Februarie 2019, plaasvind. Kontak gerus die HS vir meer inligting. Swartland High School's Open Day takes place on Thursday, 28 February 

Inskrywings by Hoërskool Swartland

Die inskrywings vir Hoërskool Swartland moet nou aanlyn gedoen word. Die aanlyn-aansoeke open 15 Februarie 2019 en die volgende skakel moet gebruik word: https://admissions.westerncape.gov.za/qaadmissions/login Die rede vir die aanlyn-aansoek anders as die aansoek op papier, is omdat die ouer ‘n keuse van skole in voorkeur moet aandui. ‘n Ouer mag ‘n aanlyn-aansoek, sowel as ‘n papier aansoek indien.

Skooldrag en Skoolreëls

Ons versoek asseblief dat ouers hulle wel sal vergewis van die korrekte skooldrag vir leerders, sowel as die reels vir civvie-dae ten opsigte van kleredrag, hare ens. Verontagsaming van hierdie reëls skep 'n ongemaklike situasie vir onderwysers en leerders by die skool. Baie dankie vir u samewerking. Skooldrag en skoolreëls is beskikbaar onder BRONNE/Skooldrag

Olifantsvallei Swemgala - 13 Februarie

Leerders wat belangstel om aan bogenoemde swemgala deel te neem se ouers kan Mnr Christo Kotze (ouer van ons skool) kontak. Hy hanteer die inskrywings vir die gala. Kontak hom gerus per e-pos by christo.kotze @archsoftware.co.za

Feesjaar 75

You will soon receive a complete letter regarding our giant 2019 Festival Year Fete. You will also receive information about souvenirs and our special LIEFDE WEN shirts. U ontvang binnekort ‘n volledige skrywe oor ons reuse 2019 Feesjaar kermis. U sal ook binnekort inligting oor aandenkings en ons spesiale LIEFDE WEN hemde ontvang. 

Sweetpakbroeke / Track Suit Pants

We remind you of the fact that tracksuits are no longer part of our official winter school wear. Please keep that in mind when you consider buying a track suit. Ons skoolsweetpakke word voortaan by sportgeleenthede gedra gedurende die winter. Die sweetpakbaadjies vorms steeds deel van die wintersdrag saam met ‘n grys langbroek. Ons gaan in volgende week ‘n opname maak van ouers wat nog sweetpakke vir die 2019 seisoen…

Kalender

Pos Adres

St Thomasstraat, Posbus 140 Malmesbury

Telephone

022 482 2251 | 022 487 1102

Fax

086 668 3274

Epos

admin@swartlandls.co.za

Contact Info

Tel: 022 482 2251

Tel: 022 487 1102
Fax: 086 668 3274

GrR: 022 487 2400

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.