LSS ondersteun KANSA

Ons het besluit om KANSA te ondersteun in hulle projek met die insamel van leë 2 liter plastiekbottels. Ons versoek dus alle huishoudings om alle leë 2 liter plastiekbottels nie weg te gooi nie, maar in swartsakke by die huis bymekaar te maak. U hou dan asb hierdie sake tuis en maak bottels bymekaar tot en met die einde Februarie. Op Vrydag 1 Maart bring alle leerders dan hierdie sakke…

SPS supports CANSA

We decided to support CANSA in their project of collecting empty 2-liter plastic bottles. We therefore request all households not to throw away empty 2 liter plastic bottles, but to collect them in black bags at home. On Friday 1 March, all learners bring these bags to school where CANSA will collect it. Let's work together to support this excellent organization. I heard that the Grade 6 group believes they…

Enrolments 2020 Toelatings Laerskool Swartland

Neem asb kennis dat inskrywings vir 2020 by Laerskool Swartland, op 15 Februarie 2019 open. Alhoewel sommige skole hul aansoeke aanlyn gaan hanteer, gaan Laerskool Swartland steeds slegs harde kopie aansoeke aanvaar. GEEN aanlyn aansoeke sal dus aanvaar word nie. Inskrywingsvorms is beskikbaar by Mev Hamman vanaf 15/02/19. Aansoeke sluit op 15/3. Please note that enrolments for 2020 at Swartland Primary School, open on 15 February 2019. Although some schools…

NUWE PERSONEEL / NEW MEMBERS OF STAFF

We welcome 2 new staff members for the rest of the term at our School. Me Adri Beukes is ons nuwe graad 5 Wiskunde onderwyser en me Josephine Lottering onderrig EAT [Afr / Eng] van sommige graad 5,6 en 7 klasse. Ons het waardering vir die feit dat ons hul kundigheid kan inspan om ons te ondersteun in ons strewe na standaarde van uitnemendheid in ons akademie. Hierdie vakatures het…

HANDBOEKE EN TASSE / TEXT BOOKS AND SCHOOL BAGS

  Na deeglike navorsing en bespreking het ons besluit om dit op die proef te stel om leerders toe te laat om sommige handboeke tuis te laat.  Gaan asseblief na BRONNE/Swaar skooltasse vir volledige inligting rakende hierdie saak. After thorough research and discussions, we decided to put it to the test to allow learners to leave some textbooks at home.  Please go to RESOURCES/ School bags for more info.  

BELANGRIKE WENKE VIR DIE EKSAMEN

BELANGRIKE WENKE VIR DIE EKSAMEN 1.            Berei deeglik voor. 2.            Stay positive. 3.            LEES VRAE AANDAGTIG DEUR VOOR JY BEGIN ANTWOORD. READ QUESTIONS CAREFULLY BEFORE YOU START ANSWERING.   Gaan asseblief na BRONNE / SKOOLTYE vir die aangepaste tye gedurende die eksamen en die res van die kwartaal. Please go to RESOURCES / SCHOOL TIMES for the adjusted school times during the exams and the rest of this term.

VERSAMEL TROFEE VS TEL SEENINGE

Landwyd is die meeste skole besig met erkenningsaande, prysuitdelings of wat al die verskillende skole dit ook mag noem. Interessant  dat daar ook skole is wat weggedoen het met sulke geleenthede agv die uitdagings wat daaroor ontstaan het. Dit het my weer laat dink oor die hele aanslag en benadering tov sulke geleenthede. Ek is van mening dat erkenning van leerderprestasies wel belangrik bly in die vormingsjare van ‘n kind.…

STAAN STERK – STAND STRONG

Ons almal is reeds bewus van die besige program in kwartaal 3. Baie aktiwiteite , min tyd.  Baie werk, min hande.  Baie werk, min ontspan.  Dit is nodig dat ons in hierdie besige tyd mekaar ondersteun en bemoedig. Let us encourage each other to stay focussed on the following: • Operate from a place of peace and calmness from within •Plan your work for every day and then work your…

CALL FOR RESPONSIBLE USE OF SOCIAL MEDIA / VERANTWOORDELIKE GEBRUIK VAN SOSIALE MEDIA

Hierdie week spreek ons die verantwoordelike gebruik van sosiale media,  deur ouers,  aan.   Gaan lees asseblief onder BRONNE/SOSIALE MEDIA verder. /  Please go to RESOURCES/SOCIAL MEDIA, for more information.

Winter

Met die winter op hande bly een van ons groot uitdagings die feit dat dit nog donker is wanneer ons leerders skool toe kom. We request the cooperation of all our parents as far as the safety of our children is concerned. Please take note of the following : •         Ry asseblief stadig en uiters versigtig in die strate rondom die skool – dit is donker en…

Kalender

Pos Adres

St Thomasstraat, Posbus 140 Malmesbury

Telephone

022 482 2251 | 022 487 1102

Fax

086 668 3274

Epos

admin@swartlandls.co.za

Contact Info

Tel: 022 482 2251

Tel: 022 487 1102
Fax: 086 668 3274

GrR: 022 487 2400

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.