VOLHARDING /ENDURANCE

VOLHARDING / ENDURANCE

Die HAT verklaar volhard soos volg : “Tot die einde toe volhou, aanhou, uithou, ten volle uitvoer; standvastig bly”. Iets wat ons almal beslis nodig het aan die einde van ‘n jaar. Met net 3 weke oor voor die eksamen gaan ons by die skool die tyd in waar baie leerders se stamina min raak. Dit gee aanleiding daartoe dat dissiplinêre uitdagings tydens ‘n skooldag toeneem.

Learners tend to argue more, forget to respect each other and disobey the code of conduct. This is something we cannot tolerate at school. We need to protect the rights of our pupils to be taught in a safe and well organized and disciplined environment.

Ons versoek derhalwe u as ouers se samewerking deur u kinders aan te moedig om die volgende aspekte van die Swartland-leefstyl volhardend uit te leef:

We work hard. Especially with the exam around the corner. Every minute is important. We live neatly. We speak life. As ons nie iets moois kan sê nie – bly eerder stil. Moenie met maats met die mond baklei nie.

Ons dien. Help mekaar – moenie baklei nie. Lief wen. Behandel mekaar in en met Liefde. Kom ons help mekaar om in moeilike en besige tye die fokus op lewe in oorvloed te behou. Kom ons beskerm die mooi en gesonde werkskultuur van ons skool. Please take note that we shall isolate pupils who continually transgress the code of conduct in order to protect the rights of all our pupils who want to be able to be taught in an orderly environment. Dankie vir almal se samewerking en kom ons byt vas met die regte optrede tot die einde toe. Remember: LOVE conquers all!

Kalender

Pos Adres

St Thomasstraat, Posbus 140 Malmesbury

Telephone

022 482 2251 | 022 487 1102

Fax

086 668 3274

Epos

admin@swartlandls.co.za

Contact Info

Tel: 022 482 2251

Tel: 022 487 1102
Fax: 086 668 3274

GrR: 022 487 2400

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.